Coordinators
Chakrapani Rao
chakrapani.nallam@gmail.com
Sai Teja Appala
saitejaappala@gmail.com
Shantanu Singh
94958212102
Harshini Tummala
9618018117
Technical Affairs
Nikhil Singh
9198711248
B.Gnananjali
9490110697
Guduru Tharun
7661866789
Revathy
9505236370
Cultural Affairs
Ashish Kumar V
9492987025
Navya
8333015555
Snehith
7032367712
Reshma
7981817265
Event Management
KVR Yaswanth
7675022428
Ravi Teja
7731090134
Keerthana
9100709981
Jayanth Rochan
8184977579
Operations and Finance
Tharun
7661866789
Public Realtions
Sai Kiran
9705968750
Media
Vijay
7780443905
Web Team
Mohith Kune
8919439706
Bashar
8770019990
Ravi
8105456210
Prajjwal
8660851810
Social Media
Bhargavi
9951397363
Hospitality
Praveen
7013543643
Avinash Bugale
8555068809